Zihin Felsefesi için kaynaklar

Okuma süresi:1 Dakika

Zihin Felsefesi hakkında Türkçe kaynaklar

 • BAILEY, Andrew: Zihin Felsefesi, Çev. Füsun Doruker, İstanbul, FOL, 2019.
 • BLACKMORE, Susan: Bilinç: Çok Kısa Bir Başlangıç, Çev. Oğuz Akçelik, İstanbul, İKÜ Yayınları, 2018.
 • BLACKMORE, Susan: Bilinç Üzerine Konuşmalar, Çev. Seda Akbıyık, Küre Yayınları, 2018.
 • CHURCHLAND, M. Paul: Madde ve Bilinç, Çev. Berkay Ersöz, İstanbul, Alfa Yayınları, 2018
 • CHURCHLAND, Patricia: Nörofelsefe, Çev. Özge Yılmaz, İstanbul, Alfa Yayınları, 2020.
 • ÇAĞATAY, Hasan (Ed.): Zihin Felsefesi: Güncel Tartışmalar, Sosyal Yayınları, 2020.
 • ÇAVUŞ, Beyza Nur: Çağdaş Zihin Felsefesinde Ontolojik Nöro/Fenomenal Özdeşlik Tezi, Litera Yayıncılık, 2021.
 • DEHAENE, Stanislas: Bilinç ve Beyin, Çev. Sibel Sevinç, İstanbul, ALFA Yayınları, 2018.
 • DEMİRCİOĞLU, Erhan: Makinedeki Hayalet: Zihin Felsefesine Giriş, İstanbul, FOL, 2021.
 • DENNETT, Daniel: Bilinç Açıklanıyor, Çev. Sibel Kibar, İstanbul, ALFA Yayınları, 2020.
 • DENNETT, Daniel: Aklın Türleri, Çev. Handan Balkara, İstanbul, Varlık Yayınları, 1999.
 • DENNETT, Daniel ve HOFSTADTER, Douglas: Aklın Gözü, İstanbul, ALFA Yayınları, 2021.
 • DOĞAN, Mehtap: Yapay Zeka ve Bilinç Problemleri, Çizgi Kitabevi, 2020.
 • ECKOLDT, Matthias: Beynin ve Zihnin Kısa Tarihi, SAY Yayınları, 2018.
 • GÜNDAY, Şeref: Zihin Felsefesi, ASA, 2003.
 • HEIL, John: Zihin Felsefesi, Çev. Seda Akbıyık ve Merve Bilgili, İstanbul, Küre Yayınları, 2020.
 • KOLEKTİF: Nörofelsefe, Phainomena Dergisi Yayınları, Sayı 1, 2020.
 • KOLEKTİF: Bilinç Problemi, Phainomena Dergisi Yayınları, Sayı 2, 2020.
 • NAGEL, Thomas: Zihin ve Evren, Çev. Özge Çağlar Aksoy, Jaguar Kitap, 2015.
 • NAGEL, Thomas: Yarasa Olmak Neye Benzer, Çev. Selin Aktuyun, SAY Yayınları, 2021.
 • PAPINEAU, David ve SELINA Howard: Bilinç, Çev. Sinan Köseoğlu, İstanbul, Say Yayınları, 2019.
 • PENROSE, Roger: Zihnin Gölgeleri, İstanbul, ALFA Yayınları, 2016.
 • PRIEST, Stephen: Zihin Üzerine Teoriler, Çev. Ayhan Dereko, Litera, 2018.
 • REVONSUO, Antti: Bilinç: Öznelliğin Bilimi, Çev. Selim Değirmenci, İstanbul: Küre Yayınları, 2016
 • RYLE, Gilbert: Zihin Felsefesi, Çev. Sara Çelik, İstanbul, AFA Yayınları, 1995
 • SEARLE, R. John: Zihin, Dil ve Toplum, Çev. Alaattin Tural, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2006
 • SEARLE, R. John: Zihnin Yeniden Keşfi, Çev. Muhittin Macit, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2014.
 • SEARLE, R. John: Bilincin Gizemi, Çev. İlknur Karagöz İçyüz, İstanbul, Küre Yayınları, 2018.
 • SEARLE, R. John: Zihin: Kısa Bir Giriş, Çev. Deniz Saraç, İstanbul, alBaraka Yayınları, 2021.
 • SHAFFER, A. Jerome: Zihin Felsefesi, Çev. Turan Koç, İstanbul, İz Yayıncılık, 2005.
 • TARLACI, Sultan: Bilinç, İstanbul, Destek Yayınları, 2019.
 • TUNA, Saffet Murat: Zor Problem: Bilinç, Metis Yayınları, 2021.
 • TUNA, Saffet Murat: Beynin Gölgeleri, Metis Yayınları, 2018.
 • TOREY, Zoltan: Bilinçli Zihin, Çev. Ali Bucak, PAN Yayıncılık, 2019.
 • WESTPHAL, Jonathan: Zihin-Beden Problemi, PAN Yayıncılık, 2020.

Derleyen:İbrahim Yeşua Özçelik

About Post Author

defterler

author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir