Açık ve Seçik

« Back to Glossary Index

Bir bilginin doğruluğunu belirleyen ölçütler: Konusu bize doğrudan doğruya, araçsız olarak verilmiş bilgi açık; konusu başka şeylerden ayrı, onlarla karışmamış olan bilgi de seçiktir.(Descartes’ta)

Alm : klar und deutlich

Fr.    : clair et distinct

İng   : clear and distinct

Lat    : ciarus et distinctus, clare et distincte

es. t.  : vazıh ve mütemeyyiz

« Sözlük indeksine dön