Aksiyoloji ( Değerler Felsefesi)

« Back to Glossary Index

Değerler sorunu. Etik ve estetik değerlerle bir varlığın kendi huy, mizaç ve diğer değerlerle olan ilişkisini konu edinen felsefe dalı.

 

Almanca : axiologie
Yunanca : axios: değer, logos: öğreti
İngilizce. : axiology
Fransızca : axiologie
Eski terim : kıymet nazariyesi
   
« Sözlük indeksine dön